Tag: veteraner

Spent situasjon for norske styrker i Irak
Den nye slagmarken
Intopsslaget
– De som sitter hjemme er de ekte heltene