Tag: Intops

Spent situasjon for norske styrker i Irak
Egne erfaringer – verdifull kompetanse