Tag: Intops

– Må ta veteraners helseutfordringer på større alvor
Spent situasjon for norske styrker i Irak
Egne erfaringer – verdifull kompetanse