Skip to main content

Et viktig perspektiv?

Av Kristin Lund, Tidligere styrkesjef for UNFICYP, Head of Mission UNTSO og veteraninspektør.

Snart skal NVIO igjen samle kvinnelige veteraner og pårørende på veteransamling på Bæreia. Jeg var på første samling i vår og syns det var knallbra! Det viste seg at det er et stort behov for slike samlinger. Det å møte andre kvinner med forskjellig erfaring fra forskjellige operasjoner var nyttig og lærerikt. Dette kan bli en viktig arena for erfaringsutveksling og gi en retning på arbeidet med veteraner i Norge. Slike samlinger, eller nettverk, har jeg alltid hatt stor glede av. Det å vite, og dele med andre som har samme erfaring – på godt og vondt – gjør godt. Vi vet at historiene må fortelles mange ganger. Derfor blir slike samlinger viktig for mange av oss. I internasjonale operasjoner har jeg erfart at nettverk er utrolig viktig, om du er menig eller general.    

Det er flott at NVIO tok opp ballen igjen og at dette kan bli en årlig aktivitet. Jeg har blitt bedt om å si noe på den kommende samlingen i november. Da vil jeg snakke om mine erfaringer fra internasjonale operasjoner og spesielt som sjef. For et par år siden skrev jeg i Forposten et innlegg som dekker mye av det jeg vil snakke om på veteransamlingen. 

En kvinnelig styrkesjef – er det egentlig noe forskjell? Selvfølgelig er det det.

Kristin Lund

«Kjønn er et omdiskutert tema i dagens samfunn, følgelig også i Forsvaret. Problemstillingen rundt kjønn tar mange vinklinger, men er det egentlig en forskjell på kjønn når det kommer til rollen som militærsjef? Jeg sitter ikke på noe fasitsvar, men mine erfaringer eier jeg, og jeg mener det er viktig å dele de slik at andre som kommer etter forhåpentligvis kan lære noe – uavhengig kjønn.  

En kvinnelig styrkesjef – er det egentlig noe forskjell? Selvfølgelig er det det. Noe annet ville vært naivt å tenke. Forsvaret er uten tvil en mannsdominert arena, ikke kun i Norge, men internasjonalt. Å være bevisst på dette vil kunne ha konsekvenser i flere retninger, men det å komme inn som kvinne er på ingen måte negativt, men det er en faktor som vil påvirke. Jeg skal belyse noen av mine erfaringer ved å fortelle litt om jobbene som Styrkesjef for UNFICYP og Head of Mission UNTSO.  

Så hvorfor er det annerledes? Min erfaring etter 40 år i Forsvaret hvorav nesten 13 år har vært tjenestegjøring i utlandet, er at kvinner og menn ofte har forskjellige verdier og ledelsesfilosofi. Ofte er disse verdiene komplementerende. Derfor er det viktig å finne rett leder, som evner å se dette og spille på de rundt seg. Det er vesentlig at lederen selv innehar gode verdier og de rette egenskapene til et oppdrag og til å lede avdeling som representerer begge kjønn.» Dette har jo blitt meget sentralt i debatten som startet opp i sommer og som har bygget seg opp utover høsten. 

Jeg gleder meg til veterantreff og til å utvide mitt nettverk! 

Denne teksten ble første gang publisert i Veteran i oktober 2022.


Scroll Up