Skip to main content

Egne erfaringer – verdifull kompetanse

Vi som har vært ute i tjeneste for Norge har noen egne erfaringer som det er vanskelig for andre å forstå eller å sette seg inn i.

Anders Aks, Kameratstøtteleder, NVIO

Hva gjør det med en person å sette seg i en situasjon hvor du skal bidra i en konfliktsituasjon? I noen områder er det krig, noen steder er det en ukjent trussel og andre er det desperate mennesker. Alle misjoner som vi har tjenestegjort ute i, har en egen art. Jeg har selv tjenestegjort ute i to misjoner som begge var av en egen art, men det var like mye prosessene rundt oppdragene jeg husker best. Tjenesten var sammen med meget kompetente og dyktige mennesker og jeg husker at jeg var ung og udødelig. Når jeg spør andre veteraner om hva de tenker, så er de stolte av tjenesten og ville bidratt igjen om de hadde blitt spurt. Hva gjør at de ønsker å bidra igjen og igjen, når dette potensielt kan være en risiko for livet de lever her hjemme?

«Det å være en soldat er forbundet med helt spesielle utfordringer. Deltakelse i stridshandlinger innebærer økt risiko for død, fysisk og psykisk skade. I tillegg kan soldater bli nødt til å ta liv – enten som del av oppdraget eller for å beskytte eget eller andres liv. Dette er såpass store påkjenninger at man normalt ville frarådet noen å delta i slikt.» – Jon Reichelt, generalmajor/psykiater og sjef for Forsvarets sanitet.

Vi vet at noen kommer hjem med både psykisk og fysisk skade. Her føler vi som har tjenestegjort ute sammen med andre medsoldater et spesielt ansvar for å bidra, noe som har ført til at vi har profesjonalisert det igjennom kameratstøttearbeidet i NVIO. Dette kan på mange måter være en videreføring av makkertjenesten som vi ble introdusert for gjennom førstegangstjenesten. Det er prisverdig å se alle veteraner og familier som stiller opp som frivillig for våre veteraner slik at de kan komme trygt hjem og tilbake til det sivile liv. Kursrekkene er lagt opp slik at de lærer om psykisk helse, selvmordsfare og hjelpeinstanser.

Hva gjør at de ønsker å bidra igjen og igjen, når dette potensielt kan være en risiko for livene de lever hjemme?

Anders Aks

Noe som har vært en rød tråd er ansvar for sine handlinger, og sitt liv.

«Ansvar er en forpliktelse til å stå til rette for, gjøre rede for eller bære utgiftene for noe. Man skjelner gjerne mellom juridisk og moralsk ansvar. Juridisk ansvar vil si å bære følgene av skadegjørende handlinger eller unnlatelser, særlig i form av straff eller erstatningsplikt. Det kalles også ansvarlighet. Det er mulig å kontrahere vekk juridisk ansvar. Det kalles da ansvarsfraskrivelse. Moralsk ansvar innebærer forpliktelsen til å forsvare eller rettferdiggjøre handlinger under henvisning til en moralsk norm, regel eller autoritet, for eksempel samvittigheten. Den handlende har skyld og kan lastes for en handling man har moralsk ansvar for, om handlingen er urett. Er handlingen god og rett, kan den moralsk ansvarlige ha rett til eller krav på anerkjennelse (ros).» Tranøy, Knut Erik: Ansvar i Store norske leksikon på snl.no.

Når du tjenestegjorde ute, måtte du ta ansvar for dine handlinger både som enkeltmann og makker. Du måtte trene og jobbe med ferdigheter for å frigjøre mentalkapasitet til å ta gode beslutninger for deg og laget. Når veteraner får utfordringer etter tjeneste, kan det se ut som noen av dem ikke har de samme mestringstrategiene til å ta gode beslutninger og ansvar for sine handlinger. I den nye kursrekken til kameratstøtte, som er et samarbeid med RVTS-sør og Universitetet i Agder, ble det introdusert noen nye retninger i arbeidet. Det ene var «å stjele ansvar» fra den som har utfordringer, eller søker veiledning. Det andre var at vi kan ikke hjelpe deg, men vi kan gå med deg, men du er selv ansvarlig for deg og dine valg.

Når veteraner får utfordringer etter tjeneste, kan det se ut som noen av dem ikke har de samme mestringsstrategiene til å ta gode beslutninger og ansvar for sine handlinger.

Anders Aks

Det er, og bør være, kjent for alle oss som har tjenestegjort ute, men vi har kanskje fått dårlig samvittighet for at noe skjedde vår makker og ikke oss selv. Derfor vil vi hjelpe hun/han med all vår kraft. Noe som betyr at vi som makker eller kompis vil også være moralsk ansvarlig for handling til den som søker hjelp.

Kameratstøttetjenesten i NVIO er et veldig godt supplement til den offentlige tjenesten, og vi gjør en forskjell for våre veteraner og deres familier hver dag. Noe som gjør at vi alltid skal søke mer informasjon og kunnskap så vi kan stå skulder til skulder med våre veteraner som har tjenestegjort ute.

Takk for innsatsen til alle dere som har tjenestegjort ute i operasjoner for Forsvaret, og takk til alle dere frivillige som hver dag gjør en forskjell for våre veteraner ved å stille opp med en kaffe eller bare låne et øre.

Sammen gjør vi en forskjell her hjemme.


Scroll Up