Skip to main content

Dokumentar

Et moderne folkeeventyr

Lyden av motordur skjærer gjennom furutrærne i Rødsmoen øvingsfelt utenfor Rena militærleir. Dette e

Historie

30 år siden de første norske styrkene ankom Bosnia 

Det er i år 30 år siden Bosniakrigen brøt ut, og like mange år siden Forsvaret sendte sine første mi

Foto: Anders Aks

Kameratstøtte

Kameratstøtter’n

Kameratstøtte er en av NVIOs hjørnesteiner. - For meg handler kameratstøtte blant annet om å være ma

1. Enorme landområder uten vei. I regntiden er fly og helikopter eneste mulighet til å besøke soldatene på bakken. Det er kun 15 mil med asfalt i hele det veldige landet.

Innsikt

Flerkulturelle UNMISS: Et FN i miniatyr

Personell fra 73 land deltar i FN-misjonen UNMISS i Sør-Sudan. – Verdien av å bo og jobbe i om

Aktuelt

– Må ta veteraners helseutfordringer på større alvor

Som engasjert generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS har Øystein Wemberg talt skadde veteraners sa

Aktuelt

Et viktig perspektiv?

Av Kristin Lund, Tidligere styrkesjef for UNFICYP, Head of Mission UNTSO og veteraninspektør. Snart

Bilde fra FNs fredsbevarende operasjon i Kongo. Foto: Sigurd Torp

Aktuelt

– Det kunne like gjerne vært meg

De satt i fangenskap, ble kastet giftspyd etter og opplevde at nære kollegaer ble henrettet. Så kom

innsikt

Innsikt

Veteraner over isen

«Det ble en nydelig tur over fjorden fredag, båten fosset gjennom isfjell-parken som preger øst

Innsikt

Operasjon storpolitikk

Kanskje er det en selvmotsigelse, men når den russiske bjørnen reiser seg på to, skal NATOs enhanced

Aktuelt

Intopsslaget

Highscore ligger under i det de går inn i åttende runde i semifinalen. Det er høy temperatur i e-spo

Aktuelt

Den nye slagmarken

Digitale trusler og angrep reiser en lang rekke spørsmål. Hvem angriper? Hvorfor? Og Hva er egentlig

Scroll Up